Efekt 3d + Flip

Efekt Flip + 3d

Dla uzyskania ciekawszego efektu istnieje możliwość połączenia efektu 3D z efektem FLIP . Poniższe prace pokazują tę technikę, soczewka z efektem flip i głębią 3d